Oferta

Tłumaczenia ustne i pisemne

Zarówno tłumaczenia ustne, jak i pisemne wymagają od tłumacza określonych predyspozycji i umiejętności. Istotne znaczenie ma wiedza ogólna, znajomość słownictwa, terminologii wymaganej w danej dziedzinie, poprawność językowa, jak również umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres oraz – co niezwykle ważne w przypadku tłumaczeń ustnych – pamięć i koncentracja.

Tłumaczenia ustne

Istotną częścią mojej oferty są tłumaczenia ustne – konsekutywne i symultaniczne. Pracuję podczas spotkań różnego typu, w tym:

 • konferencji i prezentacji,
 • wizyt studyjnych,
 • szkoleń i warsztatów,
 • negocjacji, rozmów,
 • czynności notarialnych.

Tłumaczenia pisemne

Przygotowuję tłumaczenia pisemne w wielu dziedzinach, w tym przede wszystkim z zakresu prawa, zagadnień społecznych i gospodarczych, finansów. Jako tłumacz przysięgły przygotowuję poświadczone tłumaczenia rozmaitych dokumentów, w tym:

 • umów
 • zaświadczeń
 • świadectw
 • aktów stanu cywilnego
 • aktów notarialnych
 • dyplomów wyższych uczelni
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów
 • faktur
 • wyroków sądowych

i wielu innych dokumentów o charakterze urzędowym.

Referencje

Współpracuję z licznymi zleceniodawcami z kraju i z zagranicy, w tym m.in. kancelariami prawnymi, dużymi międzynarodowymi korporacjami, w tym ich kadrami zarządzającymi wyższego szczebla. Referencje można uzyskać na życzenie.